Neem contact met ons op
×Heeft u vragen over pensioenen, hypotheken, verzekeringen of andere financiële producten? Ik beantwoord ze graag.

U kunt bijgaand formulier gebruiken maar bellen kan natuurlijk ook.


×Wilt u door ons gebeld worden laat dan hier uw gegevens achter.


Financiële planning


… geen doel maar een middel

Persoonlijke Financiële Planning is in eerste instantie niet een doel maar een middel om inzicht te krijgen in uw financiële situatie. Het is een geïntegreerd maatwerkadvies waarbij uw wensen en financiële situatie als uitgangspunt dienen.

Inventarisatie
Het maken van een financieel plan begint met een beschrijving van uw huidige financiële situatie. Daarbij wordt gekeken naar de gezinssituatie, inkomen, uitgaven, levensverzekeringen en pensioenen, sparen/ beleggen en financieringen.

Het centrale punt bij de inventarisatie is het beschrijven van uw wensen en prioriteiten, zoals “wanneer stoppen met werken”, “welke inkomen is dan benodigd”, “studieregeling voor de kinderen”, “ overdracht van vermogen”, etc.

Naast uw persoonlijke situatie wordt ook gekeken naar aspecten buiten het eigen gezin, zoals de economische situatie, de politieke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van fiscale, juridische en sociale wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan de consequenties van nieuwe belastingwetgeving.

Analyse
Na de inventarisatie volgt de analyse. Vaak wordt aandacht besteedt aan drie scenario’s, nl.

1. Pensioenscenario (lang-leven)
2. Overlijdensscenario (kort-leven)
3. Arbeidsongeschiktheid

Uw huidige financiële situatie wordt afgezet tegen uw wensen. Zo worden mogelijke tekorten of overschotten zichtbaar en kan worden bepaald of een door u geuite wens realiseerbaar is. De conclusie kan ook zijn dat een bepaalde wens (bijv. stoppen met werken op 60-jarige leeftijd) nu niet haalbaar is (financieel en/of fiscaal), maar dat wel reeds nu kan worden gewerkt aan een wat gematigder scenario.

Advies
In deze fase worden de realiseerbare wensen nader uitgewerkt in de vorm van een maatwerkrapport. Dit rapport laat zien hoe uw financiële situatie wordt bij de uitvoering van het plan.

Continu proces
Tijdens uw leven kunnen er in uw persoonlijke omgeving of daarbuiten allerlei dingen gebeuren waarop u geen invloed kunt uitoefenen, maar die wel gevolgen kunnen hebben voor uw financiële situatie. U kunt bijvoorbeeld andere wensen of prioriteiten krijgen, of de overheid kan bepaalde wetten veranderen (denk aan de recente wijzingen in de AOW of de omzetting van de AWW naar de Algemene nabestaandenwet (ANW)).

Vanwege dat soort tussentijdse veranderingen is het belangrijk om het plan regelmatig opnieuw te bekijken en zonodig te herzien. Persoonlijke Financiële Planning is dus een continu proces. Het is meer dan alleen een advies voor een levensverzekering, een hypotheekadvies of een spaaradvies. Door middel van financiële planning worden juist alle afzonderlijke aspecten samengebracht en geïntegreerd tot een samenhangend geheel.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op of laat ons u bellen.