Neem contact met ons op
×Heeft u vragen over pensioenen, hypotheken, verzekeringen of andere financiële producten? Ik beantwoord ze graag.

U kunt bijgaand formulier gebruiken maar bellen kan natuurlijk ook.


×Wilt u door ons gebeld worden laat dan hier uw gegevens achter.


Actueel nieuws


... meer nieuws

Nieuwe baan. Hoger salaris. Prima voor elkaar toch?

Mogen wij je een advies geven? Verander je van baan, laat ons dat dan weten. Waarom wij dat advies geven vertellen wij je hieronder.

Werkgever en pensioen
De meeste werkgevers kennen tegenwoordig een pensioenregeling voor hun werknemers. Gedurende de periode dat de werknemers bij deze werkgever werken bouwen zij daarmee pensioenrechten op. Vanuit deze pensioenrechten ontvangt de werknemer na diens pensionering maandelijks een uitkering. Hoe hoog die uitkering is, hangt onder meer af van het aantal jaren dat de werknemer bij de werkgever heeft gewerkt en het salaris dat hij/zij tijdens deze periode verdiende.

Positie nabestaanden
Wat minder algemeen bekend is, is dat pensioenregelingen bij werkgevers vaak ook een nabestaandenregeling kennen. Die uitkering kan belangrijk zijn indien de werknemer bijvoorbeeld op jongere leeftijd als gevolg van een ongeval of ziekte komt te overlijden en de partner en kinderen opeens een inkomen zien wegvallen. Woonlasten en maandelijkse huishoudelijke kosten kunnen dan te groot worden voor het inkomen dat overblijft. Deze nabestaandenregeling wordt ook wel een partnerpensioen of nabestaandenpensioen genoemd.

Nabestaandenpensioen op risicobasis of op opbouwbasis
Een werkgever kan een pensioenregeling hebben die op risicobasis is afgesloten. Is dit het geval dan zijn je nabestaanden alleen verzekerd van een nabestaandenpensioen vanuit de pensioenregeling van die werkgever zolang je bij je werkgever meedoet met de pensioenregeling. Dit nabestaandenpensioen verdwijnt als je niet meer deelneemt aan de regeling. Kom je dus te overlijden nadat je uit dienst bent getreden bij die werkgever dan tellen de jaren dat je daar gewerkt hebt niet meer mee voor de hoogte van het pensioen voor jouw nabestaanden. Bij de nieuwe werkgever ga je ook voor jouw nabestaanden wel weer rechten opbouwen maar je begint dan voor de uitkering aan jouw nabestaanden wel weer op nul.

Werkgevers kunnen ook kiezen voor een pensioenregeling op opbouwbasis. Is dat het geval dan krijgt je partner als je overlijdt een nabestaandenpensioen vanuit de pensioenregeling van de voormalig werkgever, ook als je niet meer deelneemt aan de pensioenregeling.

Informatie op mijnpensioenoverzicht.nl
Wat de rechten op het nabestaandenpensioen zijn in jouw situatie kan jij en jouw partner snel zien door te kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Informeer ons
Veel mensen vergeten bij verandering van werkgever goed te kijken naar de gevolgen voor hun pensioenopbouw. Als financieel adviseur zoeken wij dat graag uit. Maar dan moeten wij wel weten dat de relatie van plan is van werkgever te veranderen of al een andere betrekking heeft geaccepteerd. Op dat moment kunnen wij controleren of er aanleiding is extra zekerheden voor de nabestaanden te gaan regelen.

Meer weten? Neem contact met ons op.