Neem contact met ons op
×Heeft u vragen over pensioenen, hypotheken, verzekeringen of andere financiële producten? Ik beantwoord ze graag.

U kunt bijgaand formulier gebruiken maar bellen kan natuurlijk ook.


×Wilt u door ons gebeld worden laat dan hier uw gegevens achter.


Actueel nieuws

... meer nieuws

Neem eens de tijd om deze site te bekijken: WWW.PENSIOENDUIDELIJKHEID.NLIn de komende jaren gaat ons pensioenstelsel ingrijpend veranderen. Het is zinvol om eens even de tijd te nemen om in algemene zin te bekijken wat dat in jouw situatie gaat betekenen.

 

Vier pijlers waarop jouw inkomen na pensioen kan rusten
Wanneer je in loondienst bent en je stopt met werken dan zal over het algemeen de werkgever ook stoppen met het betalen van salaris. Jouw lasten per maand gaan echter gewoon door. Deze lasten kunnen zelfs wel eens wat hoger worden wanneer je na je pensionering leuke dingen gaat doen waar je tijdens jouw arbeidzame leven geen tijd voor had.

Na pensionering hebben de meeste mensen een of meer van de volgende inkomensbronnen:

  • AOW;

  • Pensioen vanuit de oud werkgevers;

  • Lijfrentes die men zelf ooit heeft afgesloten;

  • Spaargeld en ander vermogen.


Voor veel mensen vormt het werkgeverspensioen de belangrijkste inkomstenbron.


Pensioen in euro’s en in koopkracht

Tot nu toe was het de algemene regel dat een werkgeverspensioen een bepaald bedrag “garandeerde” dat na pensionering werd uitgekeerd. Wanneer het pensioenfonds goede resultaten behaalde werd dit bedrag vervolgens jaarlijks verhoogd met een percentage waardoor de koopkracht van het pensioen op gelijk niveau bleef. De afgelopen jaren hebben helaas laten zien dat de meeste pensioenfondsen deze ontwikkeling met betrekking tot de koopkracht niet hebben kunnen volhouden. Het pensioen in euro’s kon dan wel iets stijgen, maar onvoldoende om hetzelfde te kunnen kopen als in de jaren daarvoor.


Ingrijpende wijziging van werkgeverspensioen

Het Parlement heeft na vele jaren studie besloten het pensioenstelsel voor wat betreft het werkgeversdeel ingrijpend te veranderen. Een heel ingewikkelde systeemwijziging teruggebracht in enkele zinnen komt het erop neer dat we in de toekomst de vaste uitkeringen gaan verlaten. De hoogte van de uitkering die het pensioenfonds gaat doen, wordt meer afhankelijk van de economische situatie. Is die economische situatie goed dan zullen de uitkeringen van de pensioenen hoger worden. In tijden dat de economie hapert kunnen de uitkeringen dalen.


Geen paniek: alles binnen bandbreedtes

Je hoeft niet direct angst te hebben dat je in een neergaande economie opeens helemaal geen pensioen ontvangt. Het meer of minder ontvangen zal binnen bepaalde marges plaatsvinden. Binnen dit kader krijg je echter wel te maken met minder zekerheid.

Er is een informatieve site waarin helder wordt uitgelegd wat de komende stelselwijziging gaat betekenen. Wij adviseren je eens de tijd te nemen om deze site te bezoeken: https://www.pensioenduidelijkheid.nl

Mocht je eens met ons verder willen praten hoe jouw inkomen na jouw pensionering er ongeveer uit gaat zien neem dan gerust contact met ons op. Wij kijken dan bijvoorbeeld of de hypotheeklasten nog goed betaalbaar zijn en welke maatregelen je nu kan nemen om na jouw pensioen toch iets meer zekerheid te krijgen over de hoogte van jouw inkomsten in die periode.

Meer weten? Neem contact met ons op.