Neem contact met ons op
×Heeft u vragen over pensioenen, hypotheken, verzekeringen of andere financiële producten? Ik beantwoord ze graag.

U kunt bijgaand formulier gebruiken maar bellen kan natuurlijk ook.


×Wilt u door ons gebeld worden laat dan hier uw gegevens achter.


Actueel nieuws... meer nieuws

Hoet zit het met het pensioen voor de partner wanneer je van baan wisselt?

Wanneer jij of jouw partner bij een andere werkgever gaat werken dan is het verstandig contact met ons op te nemen. Want die verandering kan gevolgen hebben voor het nabestaandenpensioen.

 

Pensioenrechten
Bij de meeste werkgevers neem je als werknemer deel aan een pensioenregeling. De werkgever en jij betalen hiervoor premie. De pensioenregeling is niet alleen bedoeld voor een aanvullend inkomen op jouw AOW-uitkering wanneer je met pensioen bent. Een pensioenregeling kan er ook voor zorgen dat wanneer jij vóór jouw pensioendatum komt te overlijden, je partner en minderjarige kinderen maandelijks een aanvullende uitkering ontvangen. Dat is vaak hard nodig omdat door het overlijden een deel van het gezinsinkomen wegvalt terwijl de kosten van bijvoorbeeld de woning min of meer hetzelfde blijven. Dit recht op uitkering voor onder meer de situatie dat de werknemer voor zijn pensioen komt te overlijden noemen wij nabestaandepensioen.

 

Vaak automatisch recht maar niet altijd
Wanneer je getrouwd bent of geregistreerd partner van elkaar bent, heb je automatisch recht op nabestaandenpensioen als de pensioenregeling daarin voorziet. Wanneer je samenwoont ontstaat dit recht pas nadat jullie elkaar als partner aanmelden bij jullie pensioenfondsen. Het is dan echter belangrijk goed te kijken welke voorwaarden de betreffende pensioenfondsen stellen.

 

Twee soorten nabestaandepensioen
Helaas moeten wij het nu even wat lastiger maken om te begrijpen. Wanneer jouw partner deelnemer is aan een pensioenfonds dan kan het partnerpensioen door het pensioenfonds op twee manieren zijn geregeld.

De eerste manier heet nabestaandenpensioen op risicobasis. Kort samengevat houdt dit in dat de nabestaanden alleen een uitkering ontvangen zolang je deelnemer bent van die pensioenregeling. De hoogte van de uitkering hangt af van hoe lang je bij die werkgever hebt gewerkt en welk salaris je in deze periode ontving. Ga je echter op enig moment van werkgever veranderen dan vervallen de rechten op nabestaandenpensioen vanaf het moment dat je uit dienst bent. Mogelijk ga je bij je nieuwe werkgever opnieuw deelnemen aan een pensioenregeling met ook weer een nabestaandenpensioen. Maar dan begin je dus weer helemaal vanaf nul. Voor de nabestaanden is dit financieel heel nadelig! Om misverstanden te voorkomen: het pensioen dat bestemd is voor jouw inkomen na pensionering blijft wél van kracht. Alleen de opbouw van het nabestaandenpensioen komt bij het in dienst treden bij een andere werkgever te vervallen.

De tweede manier heet nabestaandenpensioen op opbouwbasis. Bij deze regeling krijgt jouw partner nabestaandenpensioen wanneer je overlijdt, ook als je niet meer deelneemt aan de pensioenregeling. Het recht dat de partner had vlak voordat je van werkgever wisselde, wordt als het ware “bevroren” en blijft voor de partner gereserveerd.

 

Zelden onderdeel van afweging bij keuze nieuwe baan
Wij merken dat relaties die van baan wisselen vrijwel nooit stilstaan bij de vraag of door te wisselen van baan zij de waarde van de opgebouwde rechten op nabestaandenpensioen opgeven. Het kan hier gaan om relevante bedragen. Het is dus verstandig om bij het besluit om van baan te veranderen ook aan dit punt aandacht te besteden.

Zou blijken dat door wijziging van werkgever inderdaad het recht op nabestaandenpensioen veel lager wordt dan bij de oude werkgever dan zijn er verschillende, relatief goedkope oplossingen om toch ervoor te zorgen dat het inkomen van de partner op een voldoende niveau blijft.

Ben jij in de afgelopen periode van baan veranderd of overweeg je dit te doen? Maak dan een afspraak met ons kantoor. Wij controleren graag wat de financiële gevolgen voor jou en jouw gezin zijn en denken graag mee over oplossingen wanneer, naast allerlei verbeteringen in jouw arbeidsvoorwaarden, er misschien ook zaken spelen die het verstandig maken dat je zelf iets extra’s regelt.

Meer weten? Neem contact met ons op.